Pifeltro 100mg Filmomh Tabl 30

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geneesmiddel moet gebruikt worden in combinatie met andere geneesmiddelen voor hiv.

Hoeveel moet u gebruiken?

De aanbevolen dosering is eenmaal daags 1 tablet. Als u bepaalde geneesmiddelen gebruikt, kan het zijn dat uw arts uw dosis doravirine moet aanpassen. Zie 'Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?' voor een lijst van geneesmiddelen.

Inname van dit geneesmiddel

 • Slik de tablet in zijn geheel door (niet fijnmaken of erop kauwen)
 • Dit geneesmiddel kan met voedsel of tussen maaltijden worden ingenomen.
Samenstelling

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is doravirine 100 mg.
 • De andere stoffen in dit middel zijn natriumcroscarmellose E468, hypromelloseacetaatsuccinaat, lactosemonohydraat, magnesiumstearaat E470b, microkristallijne cellulose E460 en colloïdaal watervrij siliciumdioxide E551. Het zijn filmomhulde tabletten met een coatingmateriaal bestaande uit de volgende stoffen: carnaubawas E903, hypromellose E464, lactosemonohydraat, titaandioxide E171 en triacetine E1518.
Indicatie

Wat is Pifeltro?

Pifeltro wordt gebruikt voor de behandeling van hiv-infectie (hiv is de afkorting van 'humaan immunodeficiëntievirus'). Het behoort tot een groep geneesmiddelen die 'antiretrovirale geneesmiddelen' genoemd worden.

Dit middel bevat de werkzame stof doravirine  een non-nucleoside-reversetranscriptaseremmer (NNRTI).

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit middel wordt gebruikt voor de behandeling van hiv-infectie bij mensen die 18 jaar of ouder zijn. Hiv is het virus dat aids ('acquired immunodeficiency syndrome', verworven immunodeficiëntie­syndroom) veroorzaakt. U mag dit middel niet gebruiken als uw arts u verteld heeft dat het virus dat uw infectie veroorzaakt resistent is tegen doravirine.

Dit middel moet gebruikt worden in combinatie met andere geneesmiddelen voor hiv.

Hoe werkt dit middel?

Wanneer gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen, werkt dit middel door te voorkomen dat hiv meer virussen aanmaakt in uw lichaam. Dit helpt doordat:

 • de hoeveelheid hiv in uw bloed wordt verminderd (dit wordt uw 'virale belasting' genoemd);
 • het aantal witte bloedcellen genaamd 'CD4+-T' wordt verhoogd. Dit kan uw immuunsysteem versterken. Dit kan het risico verkleinen dat u vroegtijdig overlijdt of infecties oploopt omdat uw immuunsysteem zwak is.
Contra indicatie

Wanneer mag u dit middel niet innemen?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • Indien u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:
  • carbamazepine, oxcarbazepine, fenobarbital, fenytoïne (geneesmiddelen voor toevallen)
  • rifampicine, rifapentine (geneesmiddelen voor tuberculose)
  • sint-janskruid (Hypericum perforatum, een kruidengeneesmiddel dat gebruikt wordt voor depressie en angst) of producten die sint-janskruid bevatten
  • mitotaan (een geneesmiddel om kanker te behandelen)
  • enzalutamide (een geneesmiddel om prostaatkanker te behandelen)
  • lumacaftor (een geneesmiddel om taaislijmziekte te behandelen)

Gebruik dit middel niet als het hierboven genoemde op u van toepassing is. Als u twijfelt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel inneemt. Zie ook de lijst onder het kopje 'Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?'.

Details
CNK3903341
FabrikantenMSD Belgium
Bijsluiter