Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Westlaanapotheek

Westlaan 138

8800 Roeselare

Hoofdapotheker: Eveline Tack

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0859 788 697

Machtigingsnummer APB: 361511

Telefoonnummer: 051 20 20 93

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.